26. juuli tähtsamaid
ajaloosündmusi Eestis
Vaata ka tähtsündmusi maailma ajaloost
1935:   Vastuseks Jaan Tõnissoni opositsioonilisele tegevusele võttis valitsus "Postimehe" sekvestri alla ja tõrjus Jaan Tõnissoni toimetuse tööst eemale.
1940: Avaldati nimekiri esmajärjekorras natsionaliseerimisele kuuluva 487 suure (üle 20 töötajaga) tööstusettevõtte ja 103 panga kohta. Üldse natsionaliseeriti 1941.a. juunini 919 tööstusettevõtet.
1944: Punaarmee vallutas Narva.
1978: Karl Vaino sai EKP Keskkomitee esimeseks sekretäriks, Johannes Käbin ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimeheks. EKP poliitika keele- ja rahvusküsimuses muutus jäigemaks.
1994: President Lennart Meri ja Vene president Boriss Jeltsin sõlmisid Moskvas nn juulilepped, mille alusel Eestist lahkusid Vene väed ja Eesti andis tagatisi siia jäävaile Vene sõjaväepensionäridele.
1995: Kaitseminister palus Iisraeli relvafirmal TAAS pikendada relvahankelepingu lisaklauslit, mis andis Eestile eesõiguse osta veel 20 miljoni dollari eest TAAS-i toodetud relvi.
1996: Riigiprokurör Indrek Meelak otsustas lõpetada Edgar Savisaare suhtes ebaseadusliku jälitustegevuse tunnustel algatatud kriminaalasja kuriteo koosseisu puudumise tõttu ega saatnud seetõttu ka Riigikogule ettepanekut võtta Savisaarelt saadikupuutumatus.
1996: Politsei kahtlustas Tallinna linnakohtu kohtunikku Ants Lillet ühe aktsiaseltsi vara riisumises ning ootas riigikohtu esimehe ja presidendi nõusolekut talle süüdistuse esitamiseks.
1997: Politseiameti peadirektori kohusetäitja Harry Tuule kinnitusel oli politseis madalate palkade tõttu kätte jõudmas kriitiline piir, mil politsei ei pruugi enam suuta oma ülesandeid täita.
1999: Keskerakonna juhatus vabastas purjuspäi avarii teinud Kalev Kallo juhtivatelt ametikohtadelt erakonnas.
See lehekülg on osa lehest http://my.tele2.ee/kaidoko/index.htm
Lehekülje autor: Kaido Korela; e-mail: kaido.korela@mail.ee